Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zebrania i konsultacje

Czcionka:

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW I LO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

1. 10 września 2020 r. -zebranie nr 1 (organizacyjne) - 17.00-18.00 - wybór „trójek klasowych”
2. 15 października 2020 r. - konsultacje nr 1 - 17.00-18.00
3. 17 grudnia 2020 r. (2 tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych)
- zebranie nr 2 (kl. I-III ) -17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
- konsultacje nr 2 - 17.30-18.00
4.  28 stycznia 2021 r. - konsultacje 17.00-18.00
5.  25 marca 2021 r.
- zebranie z rodzicami nr 4 (kl. III- 2 tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych) -17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
- konsultacje nr 3 (dla rodziców pozostałych uczniów)  - 17.30-18.00
6.   27 maja 2021 r.
- zebranie nr 5 (kl. I-II – 2 tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych, informacja o grożących ocenach niedostatecznych) - 17.00-17.30                                            - konsultacje nr 4 - 17.30-18.00

E-dziennik

Nauka zdalna

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza