Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zebrania i konsultacje

Czcionka:

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW I LO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1. 12 września 2019 r. -zebranie nr 1 (organizacyjne)- 17.00-18.00-wybór „trójek klasowych”

2. 17 października 2019 r. - konsultacje nr 1- 17.00-18.00

3. 5 grudnia 2019 r. (2 tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych:

- zebranie nr 2 (kl. I-III )-17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)

- konsultacje nr 2 - 17.30-18.00

4. 30 stycznia 2020 r. - zebranie z rodzicami nr 3 (podsumowanie I semestru, organizacja II semestru) 17.00-18.00

5. 21 maja 2020 r.:

- zebranie nr 5 (kl. I-II – 2 tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych, informacja o grożących ocenach niedostatecznych) – 17.00- 17.30

- konsultacje nr 4-17.30-18.00

E-dziennik

Nauka zdalna

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza