Kroniki bezkresnych żartów, czyli rasizm w XXI w(ydaniu)

Mogłoby się wydawać, że w XXI w. doszliśmy w Europie do nowego spojrzenia na różnice w kolorze skóry, poprzez usunięcie z naszej podświadomości, zagnieżdżonego tam wzorca „białego człowieka”. Był on wynikiem peryferyjnej wiedzy, którą niegdyś nasi przodkowie czerpali z przekonań, które powstały jeszcze w dobie kolonializmu. Zostały one wykreowane, by odnaleźć usprawiedliwienie aktów wybitnego okrucieństwa, […]